PSİKOLOJİK TESTLER

 Çocuklara yönelik psikolojik testler

 •  Bender-Gestalt Nöropsikolojik testi:  5,5 yaş-11 yaş arası çocuklarda nöropsikolojik bozukluğu ölçen bir kağıt-kalem testidir.
 •   Metropolitan Okula Hazırlık Testi:  4-6 yaşındaki çocuklara ilk okulun gerektirdiği hazırlığı sağlayıp sağlamadıklarını ölçen testtir.
 •  Çocuk Çizimlerinin Projektif Değerlendirilmesi: İnsan çiz, aile çiz, ağaç çiz testlerinin çocuğun iç dünyasıyla yorumlandığı testtir.
 •   Peri Masalları Testi:  Masallar aracılığı ile çocuğun iç dünyasındaki tasarımların anlaşıldığı bir projektif testtir.
 •  WISC-R / Welchesler Çocuklar için Zeka Ölçeği – Revised
 •   WISC 4 / Welchesler Çocuklar için Zeka Ölçeği – 4 : Son versiyonudur.
 •   Cümle Tamamlama Testi
 • MOXO, Dikkat, Zamanlama, Dürtüsellik ve Hiperaktivite performans düzeylerinin ölçümünde oldukça etkili bulunmuştur; fakat testin hızla artmış olan popülaritesi, MOXO’da bulunan eşsiz Çeldirici Sistemi’nden kaynaklanmaktadır. MOXO Çocuk testi, özel olarak 6-12 yaş arası çocuklar için tasarlanmış olup, uzmanlar için DEHB tanısı ve hasta gözlem süreçlerinde yardımcı bir araç görevi görmektedir. MOXO Çocuk Testi, çeşitli uyaran ve çeldiriciler içeren kısa ve online bir testtir.

 

 

Yetişkinlere yönetlik psikolojik Testler

 •   Rorschach Mürekkep  Testi: Psikanalitik yönelimli çağrışımlarla çalışılan bir kişilik testidir.
 •   Minesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri: Psikopatolojik hastalıkların değerlendirilmesi, tanı konulması, şiddetinin belirlenmesi, tedavi süresi ve sonunda gelişimin izlenmesi amacıyla oluşturulmuş kağıt, kalem testidir.
 •  Demans Testleri: MOCA ve Gecikmeli Hatırlama : Bellek ve işlevlerini ölçen kağıt, kalem testleridir.
 •   Nöropsikolojik Test Bataryası : Yüz tanıma, iz sürme, arttırılmış ipucu: Bellek ve işlevlerini ölçen kağıt, kalem testleridir.
 • MOXO, Dikkat, Zamanlama, Dürtüsellik ve Hiperaktivite performans düzeylerinin ölçümünde oldukça etkili bulunmuştur; fakat testin hızla artmış olan popülaritesi, MOXO’da bulunan eşsiz Çeldirici Sistemi’nden kaynaklanmaktadır. MOXO Genç&Yetişkin testi; 13-65 yaş aralığını kapsayan, uzmanların DEHB tanısı ve hasta gözlem süreçlerinde hastanın dikkat profilini değerlendirmelerine yardımcı olan bir araçtır. MOXO Genç&Yetişkin DEHB Testi, eşsiz çeldirici sistemiyle bireyin günlük hayatta karşılaştığı çevresel koşulları modeller.