PSİKOLOJİK TESTLER

Merkezimizde objektif ve projektif bir çok psikolojik değerlendirme uygulanmaktadır.

Çocuklara yönelik psikolojik testler

 •   0-6 yaş gelişim testleri : AGTE, DENVER: Çocukların dil gelişimi, iskelet-motor gelişimi, ince-motor kas gelişimi ve sosyal alan gelişimlerini çocuğu gözlemleyerek ve aileden gelen bilgilerle değerlendiren gelişim testleridir.
 •  Bender-Gestalt Nöropsikolojik testi:  5,5 yaş-11 yaş arası çocuklarda nöropsikolojik bozukluğu ölçen bir kağıt-kalem testidir.
 •  Metropolitan Okula Hazırlık Testi:  4-6 yaşındaki çocuklara ilk okulun gerektirdiği hazırlığı sağlayıp sağlamadıklarını ölçen testtir.
 •  Çocuk Çizimlerinin Projektif Değerlendirilmesi: İnsan çiz, aile çiz, ağaç çiz testlerinin çocuğun iç dünyasıyla yorumlandığı testtir.
 •  Peri Masalları Testi:  Masallar aracılığı ile çocuğun iç dünyasındaki tasarımların anlaşıldığı bir projektif testtir.
 •  WISC-R / Welchesler Çocuklar için Zeka Ölçeği – Revised
 •  WISC 4 / Welchesler Çocuklar için Zeka Ölçeği – 4 : Son versiyonudur.
 •   Cümle Tamamlama Testi
 • Yetişkinlere yönetlik psikolojik Testler
 •  Rorschach Mürekkep  Testi: Psikanalitik yönelimli çağrışımlarla çalışılan bir kişilik testidir.
 •  Minesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri: Psikopatolojik hastalıkların değerlendirilmesi, tanı konulması, şiddetinin belirlenmesi, tedavi süresi ve sonunda gelişimin izlenmesi amacıyla oluşturulmuş kağıt, kalem testidir.
 •  BECK Depresyon Ölçeği
 •   Anksiyete Ölçeği
 •  Öfke Ölçeği
 •   Demans Testleri: MOCA ve Gecikmeli Hatırlama : Bellek ve işlevlerini ölçen kağıt, kalem testleridir.
 •   Nöropsikolojik Test Bataryası : Yüz tanıma, iz sürme, arttırılmış ipucu: Bellek ve işlevlerini ölçen kağıt, kalem testleridir.