KURUMSAL PSİKOLOJİ

Günümüzde bireysel ruh sağlığı hizmetleri kadar kurumsal ruh sağlığı hizmetleri de oldukça önem kazanmakta ve yaygınlaşmaktadır. Kurumsal psikoloji alanında sık karşılaşılan sorunlar; takım olma (ya da olamama) ve beraberinde gelen iç çatışmalar, yönetsel sorunlar ile baş etme, hem idareciler hem de çalışanlar için stresle baş etme, tükenmişlik sendromu, zaman yönetimindeki sorunlar, verimlilik ve başarı problemleri, motivasyon ve enerji yetersizliği şeklinde ana hatlarıyla özetlenebilir. Ayrıca okullarda velilerin ve öğretmenlerin çocukların yaş dönemlerine göre yaşadıkları sorunlar da önemli bir başlık oluşturmaktadır. Kurumsal psikoloji hizmetlerimizden, kurumsal firmalar, şirketler, fabrikalar, bankalar, okullar, eğitim ve danışmanlık merkezleri faydalanabilmektedir... Size özel durumlar ve çözüm önerileri hakkında bilgi almak ve hizmeti planlamak için lütfen bizimle iletişime geçin.
  • Çalışan Anne ve Baba ile İlk Bağ
  • Zaman Yönetimi Eğitimi