Boşanma ve Çocuk

 Eşlerin birlikteliklerinden psikolojik olarak doyum sağlamadıkları, beklenti ve gereksinimlerini karşılayamadıkları evlilik yaşantılarına yasal olarak son vermelerine “boşanma” denilmektedir. Boşanma hukuki, psikolojik ve sosyal bir süreçtir.

Ülkemizde boşanma sayılarında yıllara göre bir artış gözlenmektedir. Evlilik süresine göre boşanma yüzdesi incelendiğinde, boşanmaların yarıya yakınının evliliğin ilk 5 yılı içinde meydana geldiği görülmektedir. Boşanmayla sonuçlanan evliliklerin ortalama süresi ise net olarak bilinmemektedir.

Evliliğin bitmesine yol açan sebepler çok çeşitli olabilirken, en çok görülen sebepleri; ekonomik sorunlar, eşlerin sosyo-kültürel yapı farklılıkları, cinsel sorunlar, iletişim bozukluğu, eşlerden birinin ihaneti, aile içi şiddet şeklinde sıralayabilmek mümkündür.

Boşanma Sürecinde Anne Babanın Dikkat Etmesi Gereken Önemli Noktalar

Boşanan anne ve babaların yaşadığı en büyük zorluklardan birisi, kendileri zor bir dönemden geçerken ve yeni bir duruma uyum sağlamaya çalışırken, çocuklarına daha fazla ilgi göstermek ve tutarlı olmak zorunda olmalarıdır.

İlk olarak, çocuk sahibi ailelerin bir arada yaşarken ya da boşanma sonrasında çocuklarının sağlıklı yetişebilmeleri için bilmeleri ve uygulamaları gereken iki özellik vardır. Onları koşulsuz sevmek ve onlarda özgüven duygusunu geliştirmektir. Çocuklara boşanma sırasında söylenmesi gereken en önemli konulardan biri de ebeveynleri tarafından sevildikleridir, çünkü çocukların buna ihtiyaçları vardır.  

Eğer mümkünse boşanma öncesi süreçte, uyumsuzluklar başladığında uygun bir dille çocuklar bundan haberdar edilmeli ve boşanma durumu onlara söylenmelidir. Boşanmanın, onların hatalarından kaynaklanmadığı, tamamen anne ile babanın beraberliklerini başarılı bir şekilde yürütemediklerinden kaynaklandığı anlatılmalı ve anlamaları sağlanmalıdır.

Çocukların diğer ebeveynle ilişkisi desteklenmelidir çünkü her iki ebeveynle de ilişkiye ihtiyaçları vardır. Ailenin hayatında neler değişeceği konusunda detaylar anlatılmalıdır. Nerede ve kiminle yaşayacağı, diğer ebeveyni ne zaman ve hangi aralıklarla göreceği, okul gibi konularda soracağı sorular cevaplanmalıdır. Çocuklara, her bir ebeveynin onların hayatlarının bir parçası olacağı söylenmelidir ve her birine nasıl ulaşacaklarını bilmelidirler.

Boşanma sonrasında çocukların yaşayacakları değişikler en asgaride tutulmaya özen gösterilmeli, yaşanması zorunlu olan bazı değişiklikler varsa aşamalı şekilde geçilmelidir. Ailede yaşanan boşanma süreciyle ilgili meydana gelecek değişimler konusunda çocukların okulu ve öğretmenleri bilgilendirmelidir.

Çocukların ne söyledikleri dinlenmeli ve hayatlarında boşanmayla ilgili konularda yaşadıkları duygularını dile getirmeleri için yüreklendirilmelidir. Eşler kendi ailelerini de bir araya getirerek birlikte bir toplantı yapmalı ve çocukla ilgili alınan kararlardan diğer aile üyelerinin de bilgi sahibi olması sağlanmalıdır.

Boşanan eşler çocuklarına gelecekle ilgili tutarlı bir yapı sunmalıdır. Tutarlı söz ve davranışlar ve sevgi vererek onların yeniden güven duygusu oluşturmalarını desteklemelidir. Çünkü boşanma sırasında çocuklarda ilk etkilenen güven duygusudur. Boşanmış eşler, çocukları ile birlikte her iki ebeveyn bir arada ya da ayrı ayrı değişik faaliyetler yapmalıdır.

Çocuklarda görülebilecek psikolojik sıkıntılarla ilgili psikolojik destek almak için uzmana danışılmalıdır…