Filial Terapi

Oyun terapisi çocuğun sorunlarını anlamak ve çocuğa problemlerle başetme becerisi kazandırmak temeline dayanır. Çocuk özel olarak tasarlanmış oyun terapisi odasında oyuncaklara farklı anlamlar yükleyerek terapist ile güvene dayalı bir ilişki kurar. Çocuk oyun terapistine güvendikçe kendini açar. Olumsuz duygularını ve çözemediği hayat sorunlarını oyun odasında göstermeye başlar. Hayal kırıklıkları ve üzüntüleri yeniden canlandırılarak, çocuklara sorunlara yaklaşımda yeni çözümler keşfetme fırsatı yaratılır. 

Oyun terapisi korkan,saldıran, sosyal ortamlarda çekingen ve utangaç kalan,toplumla uyum sorunları yaşayan,davranış problemleri olan,yaşıtlarıyla iyi anlaşamayan,uyku-yeme-tuvalet sorunları olan çocuklarda kullanılan etkin bir tekniktir. Filial retapi anne-baba ve çocuk arasında iletişim ve anlayışı geliştirmek için dizayn edilmiş bir yöntemdir. Terapist anne-babalara çcuklarını duygusal yönden anlamaları ve çocuklarıyla bağlantı kurmaları için özel beceriler kazandırır. Özellikle ebevyni ile bağlanma sorunları olan çocuklarda filial terapi sayesinde anne-baba çocuğunun duygularını dışa vurumuna izin verdiği için çocukarda duygu boşaltımı sağlanmakta ve buna bağlı olumlu sonuçlar alınmmaktadır. 

 

Merkezimizde çocuklarla yapılan çalışmalarda oyun terapisi ve filial terapi yöntemleri kullanılmkatadır.